سرور مجازی ایران / پلن های SSD PRO به همراه 24 ساعت ضمانت برگشت وجه شما
S1 | Plan
از 1,500,000 ريال/ماهیانه
  رم - 1 گیگابایت
  پردازنده - 1 هسته
  هارد - 20 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
S2 | Plan
از 1,800,000 ريال/ماهیانه
  رم - 2 گیگابایت
  پردازنده - 1 هسته
  هارد - 30 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
S3 | Plan
از 2,700,000 ريال/ماهیانه
  رم - 3 گیگابایت
  پردازنده - 2 هسته
  هارد - 40 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
S4 | Plan
از 3,000,000 ريال/ماهیانه
  رم - 4 گیگابایت
  پردازنده - 2 هسته
  هارد - 50 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
S5 | Plan
از 4,100,000 ريال/ماهیانه
  رم - 6 گیگابایت
  پردازنده - 3 هسته
  هارد - 60 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
S6 | Plan
از 4,750,000 ريال/ماهیانه
  رم - 8 گیگابایت
  پردازنده - 3 هسته
  هارد - 70 گیگابایت SSD

  - ترافیک نامحدود
  - آپتایم تضمین شده 99.9%


  + محافظت Anti DDoS - دارد
  + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
  + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
  + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست

  جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت