میزبانی هاست سی پنل المان / برترین کیفیت و سرعت به همراه 24 ساعت ضمانت برگشت وجه شما
هاست نامحدود 250 مگابایت سی پنل
80,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 250 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 500 مگابایت سیپنل
130,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 500 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 1 گیگابایت سی پنل
180,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 1 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 3 گیگابایت سی پنل
390,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 3 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 5 گیگابایت سی پنل
650,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 5 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 10 گیگابایت سی پنل
950,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند