نمایندگی هاست سی پنل آلمان
نمایندگی 5 گیگابایت
250,000 ريال/ماهیانه
  • 5 گیگابایت فضا
  • 30 اکانت سی پنل مجاز
  • سی پنل کنترل پنل
  • دارد بکاپ گیری
نمایندگی 25 گیگابایت
1,000,000 ريال/ماهیانه
  • 25 گیگابایت فضا
  • 100 اکانت سی پنل مجاز
  • سی پنل کنترل پنل
  • دارد بکاپ گیری