آلفا ریسلر

پلن 1

با این سرویس شما می توانید ریسلر ارائه دهید.
قابلیت ریستور فول بکاپ توسط نماینده
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
انتقال رایگان وب سایت ها
پلاگین WHMReseller
پشتیبانی 24/7/365
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
تحویل فوری و آنی
60,000 تومان ماهانه

 • اکانت ریسلر 2 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 2

با این سرویس شما می توانید ریسلر و مستر ارائه دهید.
قابلیت ریستور فول بکاپ توسط نماینده
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
انتقال رایگان وب سایت ها
پلاگین WHMReseller
پشتیبانی 24/7/365
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
تحویل فوری و آنی
70,000 تومان ماهانه

 • اکانت ریسلر 4 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 2 عدد
 • فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 3

با این سرویس شما می توانید ریسلر ارائه دهید.
قابلیت ریستور فول بکاپ توسط نماینده
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
انتقال رایگان وب سایت ها
پلاگین WHMReseller
پشتیبانی 24/7/365
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
تحویل فوری و آنی
80,000 تومان ماهانه

 • اکانت ریسلر 5 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 3 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 4

با این سرویس شما می توانید ریسلر ارائه دهید.
قابلیت ریستور فول بکاپ توسط نماینده
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
انتقال رایگان وب سایت ها
پلاگین WHMReseller
پشتیبانی 24/7/365
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
تحویل فوری و آنی
90,000 تومان ماهانه

 • اکانت ریسلر 5 عدد.
 • اکانت مستر ریسلر 5 عدد
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان
پلن 5

با این سرویس شما می توانید ریسلر ارائه دهید.
قابلیت ریستور فول بکاپ توسط نماینده
DNS اختصاصی (ns1.Domain.com)
اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
قابليت ساخت نامحدود اكانت
کنترل پنل WHM / cPanel
انتقال رایگان وب سایت ها
پلاگین WHMReseller
پشتیبانی 24/7/365
آپ تایم بالای 99.9%
قابليت Overselling
تحویل فوری و آنی
130,000 تومان ماهانه

 • اکانت مستر ریسلر 10 عدد
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامَحدود
 • امکانات نامحدود
 • ssl رایگان