لایسنس اشتراکی
لایسنس سی‌پنل مخصوص سرور مجازی
100,000 ريال/ماهیانه
  نصب آسان
  تغییر ایپی تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 450,000 ريال
لایسنس سی‌پنل مخصوص سرور اختصاصی
150,000 ريال/ماهیانه
  نصب آسان
  تغییر ایپی تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 500,000 ريال
لایسنس کلود لینوکس
150,000 ريال/ماهیانه
  نصب آسان
  تغییر ایپی تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 500,000 ريال
لایسنس لایت اسپید
150,000 ريال/ماهیانه
  نصب آسان
  تغییر ایپی تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 450,000 ريال
لایسنس لایت اسپید ADC
150,000 ريال/ماهیانه
  نصب آسان
  تغییر ایپی تا 3 بار
  گارانتی فعال و بازگشت وجه بدون شرط تا 7 روز
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 500,000 ريال
لایسنس آنتی شلر CXS - ConfigServer eXploit Scanner
100,000 ريال/ماهیانه
  قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 400,000 ريال
لایسنس WHMReseller
100,000 ريال/ماهیانه
  قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
  بدون هیچگونه محدودیت
  قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور
هزینه راه اندازی: 150,000 ريال