میزبانی هاست سی پنل ایران
هاست نامحدود 250 مگابایت سی پنل
200,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 250 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 500 مگابایت سی پنل
400,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 500 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 1 گیگابایت سی پنل
800,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 1 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 3 گیگابایت سی پنل
2,500,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 3 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 5 گیگابایت سی پنل
4,000,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 5 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 10 گیگابایت سی پنل
7,000,000 ريال/ماهیانه
  هاست نامحدود با حجم 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند