میزبانی هاست سی پنل ایران
هاست نامحدود 250 مگابایت سی پنل
80,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 250 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 500 مگابایت سی پنل
130,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 500 مگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 1 گیگابایت سی پنل
220,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 1 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 3 گیگابایت سی پنل
550,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 3 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 5 گیگابایت سی پنل
800,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 5 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
هاست نامحدود 10 گیگابایت سی پنل
1,400,000ریال / ماهانه
  هاست نامحدود با حجم 10 گیگابایت
  پهنای باند نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند