سرور مجازی گرجستان | SSD
VPS-GO-P1
3,900,000ریال / ماهانه
 • 1GB رم
 • 1vCore پردازنده
 • 30GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Unlimited ترافیک
 • 1GB پورت
VPS-GO-P2
5,500,000ریال / ماهانه
 • 2GB رم
 • 2vCore پردازنده
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Unlimited ترافیک
 • 1GB پورت
VPS-GO-P3
8,700,000ریال / ماهانه
 • 4GB رم
 • 4vCore پردازنده
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Unlimited ترافیک
 • 1GB پورت
VPS-GO-P4
12,000,000ریال / ماهانه
 • 8GB رم
 • 4vCore پردازنده
 • 100GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Unlimited ترافیک
 • 1GB پورت